Στις 22/4 η πληρωμή του 50% των
οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ

 

Στις 22/4 η πληρωμή του 50% των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ

Η πληρωμή του 50% της δόσης των οικογενειακών επιδομάτων του α’ τριμήνου 2016 θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΓΑ στις 22 Απριλίου ως προκαταβολή με βάση τα στοιχεία αιτήσεων Α21 του 2015.

Η πληρωμή αφορά περίπου 700.000 οικογένειες- δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 70 εκ. ευρώ.

Όπως γνωστοποιεί ο ΟΓΑ οι δικαιούχοι του έτους 2015, που θα εισπράξουν με την μορφή προκαταβολής το 50% της δόσης του Α’ τριμήνου έτους 2016, υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέχρι την 15-1-2017, προκειμένου να συμψηφιστεί το ποσό που τους χορηγήθηκε 1 προκαταβολικά με το ποσό που δικαιούνται.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 για το έτος 2016, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ (Τράπεζα Πειραιώς αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 0060 1703 0022 477) διαφορετικά θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιδιωχθεί η είσπραξη της μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.