Αγορά εργασίας: Συμψηφίζουν δώρα με υπερωρίες – Μισθός ανάλογα με το τζίρο και άδεια για περιστατικά αυτοκτονίας


Εργαζόμενοι παίρνουν άδεια σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε περιστατικό αυτοκτονίας ή απόπειρα αυτοκτονίας επιβάτη
Χαοτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, όπως αποτυπώνεται και από τις επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας.
Κάποιοι λοιπόν εργαζόμενοι σε λίγες μέρες δεν θα πάρουν δώρο Πάσχα, αφού η εταιρεία θα τους το συμψηφίσει με υπερωρίες που έκαναν τους τελευταίους μήνες.
Όπως ανέφερε και παλαιότερα το bankingnews.gr, πρόκειται για την εταιρεία φύλαξης (security), Mega-Sprint Guard η οποία υπέγραψε επιχειρησιακή σύμβαση που προβλέπει τον συμψηφισμό των υπερωριών των εργαζομένων της με δώρα εορτών (Χριστούγεννα και Πάσχα) και επίδομα αδείας.
Η επιχειρησιακή σύμβαση της Mega-Sprint Guard, προβλέπει ότι από το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου:
– Ποσοστό 50% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με το επίδομα εορτών του Πάσχα
-Ποσοστό 20% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με την προσαύξηση της αμοιβής για εργασία κατά την διάρκεια της νύχτας
– Ποσοστό 20% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με την προσαύξηση της αμοιβής για εργασία κατά την ημέρα της Κυριακής
– Ποσοστό 10% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με την προσαύξηση της αμοιβής για υπερεργασιακή απασχόληση
Επίσης κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστους έτους:
– Ποσοστό 50% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με το επίδομα εορτών Χριστουγέννων
– Ποσοστό 20% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με την προσαύξηση της αμοιβής για εργασία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
– Ποσοστό 20% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με την προσαύξηση της αμοιβής για εργασία κατά την ημέρα της Κυριακής
– Ποσοστό 10% των υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών συμψηφίζεται με την προσαύξηση της αμοιβής για υπερεργασιακή απασχόληση.
Για τους εργαζόμενους της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, συμφερόντων Φέσσα, ο μισθός τους εξαρτάται από τον… τζίρο της εταιρείας. Μέσα στον όγκο των επιχειρησιακών συμβάσεων που υπογράφονται το τελευταίο διάστημα, η σύμβαση των εργαζομένων της ACS ξεχωρίζει. Και αυτό γιατί η σύμβαση που υπεγράφει το 2014 και ισχύει μέχρι και το 2016, προβλέπονται οι εξής ρήτες:
Οι αποδοχές συμφωνείται να παραμείνουν αμετάβλητες για το διάστημα από τις 30/04/2014 (ημερομηνία λήξης της προηγούμενης επιχειρησιακής σύμβασης) μέχρι τις 31/12/2014.
Για να παραμείνουν οι αποδοχές αμετάβλητες στα επίπεδα της 31/12/2014, θα πρέπει ο μέσος ημερήσιος κύκλος εργασιών το δεύτερο εξάμηνο του 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο ημερήσιο κύκλο εργασιών του δεύτερου εξαμήνου του 2013 να μειωθεί (αν μειωθεί) κατά ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 5%. «Αν ο μέσος ημερήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας του δευτέρου εξαμήνου του 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο ημερήσιο κύκλο εργασιών του δευτέρου εξαμήνου του 2013 μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, οι αμοιβές ΣΣΕ όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2014 θα μειωθούν κατά ποσοστό 3% την 01/01/2015.
Σε περίπτωση που οι αμοιβές ΣΣΕ μειωθούν κατά ποσοστό 3% και ο μέσος ημερήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας του έτους 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο ημερήσιο κύκλο εργασιών του έτους 2014, αυξηθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 4%, οι αμοιβές ΣΣΕ όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2015, θα επανέλθουν την 01/01/2016 στα επίπεδα που ίσχυαν την 31/12/2014.
Σε περίπτωση που ο μέσος ημερήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας του έτους 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο ημερήσιο κύκλο εργασιών του 2013 αυξηθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 4%, θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο εφάπαξ ποσό (bonus) θετικών αποτελεσμάτων. Το ποσό (μικτές αποδοχές συν εργοδοτικές εισφορές) που αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόμενο, θα υπολογιστεί από τη διαίρεση του 4% των κερδών πρό φόρου της εταιρείας του έτους 2014 (με ανώτατο συνολικό κόστος τα 160.000 ευρώ) δια του συνόλου των μισθωτών που θα εργάζονται στην ACSτην 31/12/2014. Ο κάθε εργαζόμενος, θα μπορεί να επιλέξει αν το ποσό που του αντιστοιχεί, θα δοθεί ως μικτές αποδοχές μισθοδοσίας ή ως κουπόνια τροφής. Αντίστοιχο bonusθα δοθεί και σε περίπτωση που υπάρξει αύξηση τζίρου και το 2015 κατά 4%.
Tέλος, άδεια 7 ημερών χορηγεί η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) στους εργαζόμενους, σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε περιστατικό αυτοκτονίας ή απόπειρα αυτοκτονίας επιβάτη.
Αυτό προβλέπεται στην πρόσφατη επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι με την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, λόγω και των αρκετών περιστατικών απόπειρας αυτοκτονίας που έχουν σημειωθεί σε ηλεκτρικό και Μετρό.
Ειδικότερα η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει ότι σε περίπτωση περιστατικού αυτοκτονίας ή απόπειρα αυτοκτονίας επιβάτη ή άλλου ατυχήματος που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ατόμου ή τον τραυματισμό του στην τροχιά του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ή στο δίκτυο του προαστιακού, λαμβάνουν ειδική άδεια μετ’αποδοχών οι εξής:
-Οι οδηγοί συρμών, 7 ημέρες
-Το δε υπόλοιπο άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό κατά την στιγμή του ατυχήματος ως και 3 εργάσιμων ημερών.
Ενα μετά από αξιολόγηση από ειδικό γιατρό χορηγηθούν παραπάνω ημέρες αδείας, τότε οι παραπάνω 7 ή 3 εργάσιμες ημέρες θα συμψηφίζονται με αυτές.

www.bankingnews.gr