Στοιχεία – σοκ από τη Eurostat – Στο -3,4% ή 6 δισ. το πρωτογενές έλλειμμα της Ελλάδας το 2015 – Στο 176,9% το χρέος


Στα 311,452 δισ. ευρώ το χρέος
Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από τη Eurostat, καθώς το πρωτογενές έλλειμμα της Ελλάδος το 2015 διαμορφώθηκε στο -3,4% ή 6 δισ. ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 12,8 δισ. ευρώ ή 7,2% του ΑΕΠ για το έτος 2015, από έλλειμμα 6,5 δισ. ευρώ ή 3,6% του ΑΕΠ το 2014.
Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2015 ανήλθε στα 311,5 δισ. ευρώ (176,9% επί του ΑΕΠ) από 319,7 δισ. ευρώ (180,1% επί του ΑΕΠ) το 2014.

Το 2015, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος τόσο της ζώνης του ευρώ όσο και της EΕ των 28 μειώθηκε σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με το 2014.
Στη ζώνη του ευρώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από -2,6% το 2014 σε -2,1% το 2015, και στην ΕΕ-28 από -3,0% στο -2,4%.
Στη ζώνη του ευρώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 92,0% στο τέλος του 2014 σε 90,7% στο τέλος του 2015, και στην ΕΕ 28 από 86,8% σε 85,2%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ανά κράτος, το 2015, το Λουξεμβούργο (+1,2%), η Γερμανία (+0,7%) και η Εσθονία (+0,4%) κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα, ενώ ο προϋπολογισμός της Σουηδίας ήταν ισοσκελισμένος.
Τα χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-0,2%), στην Τσεχία (-0,4%), στη Ρουμανία (-0,7%) και στην Κύπρο (-1,0%).
Επτά κράτη μέλη παρουσίασαν έλλειμμα ίσο ή μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ: Ελλάδα (-7,2%), Ισπανία (-5,1%), Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο (-4,4% αντίστοιχα), Γαλλία (-3,5%), Κροατία ( -3.2%) και Σλοβακία (-3,0%).
Στο τέλος του 2015, τα χαμηλότερα ποσοστά του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (9,7%), στο Λουξεμβούργο (21,4%), στη Βουλγαρία (26,7%), στη Λετονία (36,4%) και τη Ρουμανία (38,4%).
Δεκαεπτά κράτη μέλη είχαν δημόσιο χρέος υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με το υψηλότερο στην Ελλάδα (176,9%), στηνΙταλία (132,7%), στη Πορτογαλία (129,0%), στην Κύπρο (108,9%) και το Βέλγιο (106,0%).
Το 2015, οι κρατικές δαπάνες στη ζώνη του ευρώ ήταν ίσες με 48,6% του ΑΕΠ και τα δημόσια έσοδα στο 46,6%.
Τα στοιχεία για την ΕΕ – 28 ήταν 47,4% και 45,0% αντίστοιχα.
Και στις δύο ζώνες, οι δαπάνες της κυβέρνησης και οι αναλογίες των κρατικών εσόδων μειώθηκαν μεταξύ του 2014 και του 2015.

www.bankingnews.gr