Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που αρχικά η προθεσμία υποβολής της αίτησης ήταν την 12η μεσημβρινή της 25ης Απριλίου 2016, παρατείνεται έως τις 9.5.2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης στο πρόγραμμα είναι πέντε (5) μήνες σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016) και αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Τα αντικειµενικά κριτήρια για την κατάταξη των ανέργων στο πρόγραμμα είναι :

Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες, χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου, των ανέργων της ?πρώτης κατηγορίας της ?παραγράφου 5.1 της ?παρούσας µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες, Ανα?πηρία (του υ?ποψήφιου ωφελούµενου) σε ?ποσοστό 50% και άνω, ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό, ηλικία, αριθµός ανήλικων τέκνων, αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ (ανηλίκων ή / και ενηλίκων) µε ποσοστό ανα?ηρίας 67% και άνω.

27/4/2016