Μηδενικό εκκαθαριστικό για εκατομμύρια συνταξιούχους

Εκατομμύρια συνταξιούχοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2015 απέκτησαν εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από συντάξεις, δεν θα κληθούν φέτος να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος με τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών τους δηλώσεων.

Οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν προκαταβάλει ήδη από πέρυσι ολόκληρα τα ποσά του φόρου εισοδήματος που αναλογούν στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις του 2015, οπότε κατά την εκκαθάριση των φετινών τους δηλώσεων δεν πρόκειται να προκύψει επιπλέον φόρος εισοδήματος για καταβολή!

Αυτό συνέβη επειδή στη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων, η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος διενεργήθηκε (από την εταιρεία “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” ή “Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) επί του αθροίσματος των ποσών των κύριων και των επικουρικών συντάξεων που έλαβαν κατά τη διάρκεια του 2015 κι όχι αυτοτελώς στο ποσό της κάθε επιμέρους σύνταξης, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς όπως δημοσιεύουν τα dikaiologitika.gr, οι εν λόγω συνταξιούχοι έχουν ήδη εξοφλήσει ολοσχερώς τους φόρους που αναλογούν στα συνολικά ετήσια ποσά συντάξεων του έτους 2015 και δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται όσοι συνταξιούχοι απέκτησαν εντός του 2015 εισοδήματα κι από άλλες πηγές, πέραν των συντάξεών τους (π.χ. εισοδήματα από ακίνητα, από επιχειρήσεις κ.λπ.), για τα οποία δεν έχει προκαταβληθεί καθόλου φόρος κατά τη διάρκεια του 2015.

Ουσιαστικά, οι φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν εκατομμύρια συνταξιούχοι για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις τις οποίες εισέπραξαν το 2015 εξαντλήθηκαν ήδη από πέρυσι, με την παρακράτηση που έγινε στην πηγή και, ως εκ τούτου δεν θα απαιτηθεί πλέον απ’ αυτούς περαιτέρω καταβολή φόρου εισοδήματος κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεών τους.

Με το κόλπο του υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί του αθροίσματος των καταβαλλόμενων κύριων και επικουρικών συντάξεων προεισπράχθηκαν εντός του 2015 φόροι εισοδήματος συνολικού ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό εντάχθηκε στις εισπράξεις φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού του 2015. Η πρώιμη είσπραξη του ποσού αυτού συνέβαλε τα μέγιστα στην θετική πορεία του συνόλου των φορολογικών εσόδων του έτους 2015 και εν τέλει στη διαμόρφωση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 0,7% του ΑΕΠ.

Πηγή: www.news247.gr