Σε χαμηλό 3,5 ετών η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα παραμένει επί της ουσίας αμετάβλητος τον Απρίλιο, καθώς διαμορφώνεται στις 90,3 μονάδες από 90,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Ακόμα όμως κινείται σε επίδοση που υστερεί σημαντικά έναντι της αντίστοιχης περυσινής (93,3 μονάδες).

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στην πλευρά των επιχειρήσεων καταγράφεται άμβλυνση της απαισιοδοξίας στο Λιανικό Εμπόριο και στις Υπηρεσίες και σχεδόν σταθερότητα στη Βιομηχανία, ενώ αντίθετα στις Κατασκευές -κυρίως στις Ιδιωτικές- καταγράφεται νέα επιδείνωση των προσδοκιών.

Επιπρόσθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να υποχωρεί, σημειώνοντας νέο χαμηλό των τελευταίων 3,5 ετών. Είναι φανερό ότι η οικονομία εξακολουθεί να διανύει μια παρατεταμένη περίοδο αναμονής, καθώς εκκρεμεί αφενός η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του εφαρμοζόμενου προγράμματος, αφετέρου η οριστικοποίηση του περιεχομένου του ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδίου που θα επηρεάσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο μεταξύ όμως και με δεδομένο το γεγονός ότι αυτά τα μέτρα δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί, είναι κυρίως η προεξόφλησή τους που επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες ειδικά των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Αναλυτικότερα:

* Στη Βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες αμβλύνονται ελαφρά, το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώνονται ήπια.

* Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται, ενώ στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο δεν μεταβάλλεται και παραμένει αρνητικό.

* Στο Λιανικό Εμπόριο, οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα του φυσιολογικού για την εποχή.

* Στις Κατασκευές, η χειροτέρευση του κλίματος εκπορεύεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και από την πτώση του δείκτη απασχόλησης κυρίως στις Ιδιωτικές Κατασκευές.

* Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, η κάμψη του δείκτη προέρχεται από την επιδείνωση όλων των επιμέρους δεικτών, ήτοι από τη χειροτέρευση στις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12μηνο, την οικονομική κατάσταση της χώρας, την πρόθεση για αποταμίευση και την εξέλιξη της ανεργίας.

Πηγή: www.euro2day.gr