Ο στρουθοκαμηλισμός για τις προθεσμίες κλεισίματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ

Από την ημέρα ψήφισης του Ν.4308/2014 πέρασε πολύς χρόνος, κατά το μεγαλύτερο μέρος του ανεκμετάλλευτος είτε από τους αρμόδιους φορείς (κοινοποίηση σχετικής οδηγίας τον Οκτώβριο του 2015, γνωμοδοτήσεις από την ΕΛΤΕ το τελευταίο διάστημα), είτε από τους λογιστές και τις επιχειρήσεις.

Οι ανακοινώσεις (του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Υφ. Οικονομικών, κ.ά.) περιέπλεξαν το ήδη θολό τοπίο όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΛΠ.

Μετά τη συνέντευξη του κ. Σταθάκη στο τελευταίο τεύχος του Epsilon7 διευκρινίστηκε ότι δεν μεταβάλλονται οι ημερομηνίες σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.

Τα ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν είναι αρκετά:

  1. Η προθεσμία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης θα μεταβληθεί για τις άλλες νομικές μορφές (ΕΠΕ, ΙΚΕ) σε 6 μήνες, όπως και για τις ΑΕ; Πολλές επιχειρήσεις αυτών των νομικών μορφών απλά αναμένουν μία αναστολή, μία παράταση, μία διευκρίνιση ακόμα…
  2. Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα γίνεται 20 ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι 20 ημέρες μετά (με τα αντίγραφα των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) όπως μέχρι σήμερα ή σε άλλη ημερομηνία (1 μήνα μετά τη Γενική Συνέλευση όπως όριζε το Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση πριν λίγο καιρό);
  3. Θα υπάρξει επιτέλους ειδική πρόβλεψη για το κλείσιμο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2015 που πραγματοποιείται και η πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ και η μετάβαση από το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο; Δεν θα πρέπει οι αρμόδιοι (Υπουργείο, φορείς) να ενημερώσουν τους λογιστές και τις επιχειρήσεις; Όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για το οποίο δεν δίνεται λύση, από την άλλη κανείς δεν μιλά για αυτό, λες και ο στρουθοκαμηλισμός έλυσε ποτέ κάποιο πρόβλημα.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων δεν γίνονται μόνο για τον προσδιορισμό του φόρου και των λοιπών ποσών που πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση. Πρέπει να καταλάβουν τόσο οι φορείς όσο και το Υπουργείο ότι οι Γενικές Συνελεύσεις δεν αποτελούν μία ακόμα υποχρέωση για την επιχείρηση και τον λογιστή. Αποτελεί ένα θεσμοθετημένο, το σημαντικότερο μάλιστα, όργανο λήψης αποφάσεων για την επιχείρηση και ενημέρωσης των μετόχων ή εταίρων. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα θέματα που ακόμα βρίσκονται σε εκκρεμότητα με τη σοβαρότητα και τη χρονική συνέπεια που τους αρμόζει. Για να μην συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε τις πολυπόθητες επενδύσεις στη χώρα μας.