Μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωση μου λόγω απόλυσης;

Η καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο είναι απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της απόλυσής του. Σε περίπτωση που δεν του καταβληθεί, η αποζημίωση είναι άκυρη και ο ίδιος δικαιούται να τη ζητήσει. Ωστόσο, θα πρέπει να τη διεκδικήσει εντός της εξάμηνης προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος τα 2 του Νόμου 3198/1955, ειδάλλως η αξίωσή του αποσβήνεται.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr