Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υποβολής δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορ. έτους 2015

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. ο Οδηγός για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015. Οι φορολογούμενοι μπορούν να βρουν το συγκεκριμένο αρχείο κάνοντας κλικ εδώ