Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε μη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και στην ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας τους για τις συναλλαγές τους η Διοίκηση του Ιδρύματος θα ήθελε να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

 

Κάθε ασφαλισμένος που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί:

  • να αντλήσει στοιχεία ασφάλισής του,
  • να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και να παρακολουθήσει την πορεία της.
  • να καταχωρήσει Αίτημα Απογραφής Έμμεσα Ασφαλισμένων και να παρακολουθήσει την εξέλιξη του αιτήματος.

 

Για την εγγραφή των ασφαλισμένων στις εν λόγω υπηρεσίες, διατίθεται εφαρμογή πιστοποίησης μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καταχωρώντας τους κωδικούς TAXISNET, χωρίς να απαιτείται προσέλευση στο Υποκατάστημα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας εγγραφής με τον παραπάνω τρόπο, διατίθεται επιπλέον η επιλογή πιστοποίησης και παραλαβής του κλειδαρίθμου με φυσική παρουσία του ασφαλισμένου σε Υποκ/μα ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης δημοσιεύονται στην ενότητα «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου» στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων δεν απαιτείται εγγραφή και πιστοποίηση του χρήστη όπως:

  • για τη χορήγηση βεβαίωσης σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για φορολογική χρήση
  • για την εκτύπωση του ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων
  • για ενημέρωση που αφορά στην ασφαλιστική του ικανότητα.

Στόχο της Διοίκησης αποτελεί η εύρυθμη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος που συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ.