Διαθέσιμη είναι στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση oφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές (οφειλές δηλαδή για τις οποίες δεν έχει λήξει καμία δόση).

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013.

Για συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις πατήστε εδώ

Για την είσοδο σας στην εφαρμογή χρησιμοποιείτε τους κωδικούς του Taxisnet στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.