Με τη δημοσίευση της εγκυκλίου Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, δόθηκαν διευκρινίσεις για το μείζον αυτό θέμα που απασχολούσε επιχειρηματίες και φοροτεχνικούς από την έναρξη εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Ομολογουμένως υπήρξε μεγάλη χρονική καθυστέρηση μέχρι να φτάσουμε στην κοινοποίηση της εν λόγω εγκυκλίου γεγονός που δημιούργησε όλο αυτό το διάστημα ανασφάλεια και προβληματισμό στους επαγγελματίες, αλλά και σε όσους καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις νέες διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου. Επιπροσθέτως να σημειώσουμε ότι, εγείρονται αρκετά ερωτήματα αναφορικά με το κατά πόσο συνάδει η ασφάλιση βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 —για παράδειγμα των μελών μιας Ε.Π.Ε. που συγχρόνως ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης και αμείβονται γι΄ αυτό— με τη βασική αρχή που ίσχυε και βάσει των προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ι.Κ.Α.) που ορίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει ουσιαστικά ο εργοδότης προς τον οποίο παρέχεται η εργασία. Είναι πολλές οι περιπτώσεις ακύρωσης ασφάλισης από το Ι.Κ.Α. διαχειριστών Ε.Π.Ε. που εργαζόταν ταυτόχρονα και ως μισθωτοί στην ίδια εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι στις περιπτώσεις αυτές προσέφευγαν στις διατάξεις περί τυπικής ασφάλισης προκειμένου να έχουν ελπίδες δικαίωσης (σ.σ. όχι με επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις).

Μελετώντας την ανωτέρω εγκύκλιο αποφασίσαμε να καταρτίσουμε τον παρακάτω χρηστικό πίνακα που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις ασφάλισης των εταίρων κ.λπ. σε νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. Μον. Ι.Κ.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε. και Α.Ε.) τόσο βάσει του άρθρου 39, όσο και βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. Τονίζουμε ότι όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο αναφορικά με τις αμοιβές διαχείρισης ισχύουν από 1.6.2018.

Σημείωση: Οι συνάδελφοι πρέπει να μελετήσουν ολόκληρη την εγκύκλιο προκειμένου να έχουν σφαιρική ενημέρωση για τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40285