Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 20/26.4.2018 του ΕΦΚΑ με θέμα «Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους».

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4529/2018:

– καθορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές υγειονομικής περίθαλψης και προσδιορίζονται ενιαία τα πρόσωπα που θεωρούνται μέλη οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων και των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή των δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος,

– αναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (Α’170) και

– αναμορφώνεται η ισχύουσα νομοθεσία ώστε να ασφαλίζονται και τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας», τα ανάδοχα τέκνα, τα τέκνα με αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας, καθώς και τα εκτός γάμου εγγόνια, εφόσον ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

Με το άρθρο 23 καθορίζονται ενιαία για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους.

Οι διατάξεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στους ανέργους εξακολουθούν να ισχύουν.

Από την ημερομηνία 2/5/2018 καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την παροχή συνεχιζόμενης θεραπείας, στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ,

Σε όσους ασφ/νους έχει παρασχεθεί το δικαίωμα της συνεχιζόμενης θεραπείας αυτό παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η ιατρική γνωμάτευση.

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ, συνεχίζουν να ισχύουν τα δικαιολογητικά για την απογραφή, την έκδοση ατομικού και οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς στον ΕΦΚΑ.

Δείτε την εγκύκλιο 20/2018 του ΕΦΚΑ στην Online Τράπεζα