Για να υπάρξει ταχύτερη επεξεργασία – υποβολή των δηλώσεων.
Picture 0 for Φορολογικές Δηλώσεις 2018 : Απαιτούμενα δικαιολογητικά πελατών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βεβαίωση εισοδημάτων (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, βεβαιώσεις μερισμάτων ΑΕ, αμοιβές ΔΣ, κλπ) στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτόματα στο taxisnet.

Δικαιολογητικά για αγορές όπως: (αυτοκίνητα, σκάφη, λοιπά οχήματα, αγορές επιχειρήσεων-χρεογράφων-εταιρικών μεριδίων), συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, δωρεές-γονικές παροχές.

Δικαιολογητικά για τυχόν μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (αντίγραφο συμβολαίου, φόρος μεταβίβασης), τίτλων (π.χ.: μετοχών ανωνύμων εταιρειών) καθώς και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.)

Δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων και δασκάλους

Βεβαιώσεις αποπληρωμής τραπεζικών δανείων

Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού)

Κατάσταση Εισοδημάτων από ενοίκια (ακριβή ποσά, στοιχεία ενοικιαστών – ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμοί παροχής ρεύματος) (έντυπο Ε2)

Δικαιολογητικά από δαπάνες: δωρεές χρηματικών ποσών, ποσά ενοικίων για κύρια κατοικία-για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν.

Τα ποσά των δαπανών ξεχωριστά για τον/την σύζυγο που έχουν υποχρεωτικά εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές-πιστωτικές κάρτες, e-banking, πάγιες εντολές, κ.λπ.). Τα ποσά αυτά αφορούν ενδεικτικά τις δαπάνες για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, υγεία, επικοινωνίες, αναψυχή, κ.λπ. Τα παραπάνω ποσά δαπανών αφορούν την κατηγορία των φορολογούμενων που έχουν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

*Παραπάνω αναφέρονται τα συνηθέστερα δικαιολογητικά. Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει, θα πρέπει να εξεταστεί ανά περίπτωση.