Ορέστης Σεϊμένης – Στράτος Παραδιάς – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

Ο αναγνώστης του κειμένου αυτού θα περίμενε να του τονίσουμε ότι πρέπει να καταβάλλει τους φόρους του ή να τους ρυθμίζει κ.λπ. Υπάρχουν όμως και άλλες υποχρεώσεις και συμφέροντα των ιδιοκτητών ακινήτων τα οποία δεν πρέπει να παραβλέπει ούτε να τα ξεχνά. Και συγκεκριμένα:

TO ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. (Τι να θυμάται)
Συντάσσεται κατά περιοχές και τμηματικά. Όταν μια περιοχή κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση, θα πρέπει να καταγραφεί επακριβώς και σωστά η κάθε  ακίνητη ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη στην περιοχή αυτή. Όταν θα γίνει η ανάρτηση των ακινήτων στους πίνακες, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ελέγξει αν καταχωρήθηκαν σωστά τα στοιχεία του και του ακινήτου του, και να υποβάλλει ένσταση αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν λάθη που θα χρειαστούν διόρθωση. Υπάρχει όμως και άλλη προθεσμία μετά που, εάν υπάρχουν λάθη, ή δεν δηλώθηκε καθόλου κάποιο ακίνητο, θα μπορέσει να προσφύγει στο δικαστήριο, για να μην περιέλθει τελικά στο ελληνικό κράτος το ακίνητο του, επειδή δεν δηλώθηκε στο κτηματολόγιο
ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (Τι να θυμάται)
Την παρούσα περίοδο στο κράτος αναρτά τους δασικούς χάρτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στους χάρτες αυτούς απεικονίζονται τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, οι παραλίες και παρόχθιες περιοχές της πατρίδας μας. Πρέπει ο ιδιοκτήτης κάθε ακινήτου να ενδιαφερθεί να διαπιστώσει μήπως κάποια ιδιοκτησία του χαρακτηρίζεται ως «δασική» και να υποβάλει ένσταση αν αμφισβητεί αυτόν τον χαρακτηρισμό.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  (Τι να θυμάται)
Το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει ελάχιστο υποχρεωτικό χρόνο νέας εμπορικής μίσθωσης τρία έτη. Η απελευθέρωση των παλαιών μισθώσεων (δηλαδή εκείνες οι μισθώσεις υπογράφτηκαν και που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1/1/2014) γίνεται με την συμπλήρωση 12ετίας.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Τι να θυμάται)
Το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει ελάχιστο υποχρεωτικό χρόνο νέας εμπορικής μίσθωσης τρία έτη. Εξ άλλου επιτρέπεται η εκμίσθωση κατοικιών για τουριστική χρήση μέσω των διεθνών πλατφορμών (AirBnB, Booking κ.λπ.), χωρίς παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών.
ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ. (Τι να θυμάται)
Αφού υπογραφεί το μισθωτήριο, στη συνέχεια τα στοιχεία κάθε νέας μίσθωσης, κατοικίας ή εμπορικής, δηλώνονται από τον ιδιοκτήτη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ.

Η ασυνέπεια ορισμένων ενοικιαστών στις υποχρεώσεις τους σήμερα αντιμετωπίζεται με ειδική ταχύτατη δικαστική διαδικασία, μπορεί δε παράλληλα να αναβληθεί και η φορολόγηση των ενοικίων που δεν εισπράχθηκαν.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. (Τι να θυμάται)

Μετά από βαθειά σχεδόν δεκαετή ύφεση, η κτηματαγορά αρχίζει να κινείται και πάλι στην Ελλάδα, όπως και η οικοδομική δραστηριότητα. Η προσφορά ακινήτων είναι μεγάλη και οι τιμές ιδιαίτερα ελκυστικές για τους αγοραστές. Ο φόρος μεταβίβασης έχει μειωθεί στο 3%, όπως και τα άλλα έξοδα κατάρτισης συμβολαίου κ.λπ. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα καλά θα κάνει να σπεύσει…
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ). (Τι να θυμάται)
Η φορολογία ακινήτων αυξήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, με κύριο στόχο όσους κατέχουν ακίνητη περιουσία υψηλής συνολικής αξίας. Ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000€ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα στο θέμα αυτό.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ. (Τι να θυμάται)
Για κληρονομιές ή γονικές παροχές από γονείς, περιουσία ύψους 150.000€ είναι αφορολόγητη, ενώ περιουσία μέχρι 300.000€ πληρώνει φόρο μόνον 1.500€. Μεταξύ άλλων συγγενών ή τρίτων ισχύουν υψηλότερες κλίμακες στους φόρους κληρονομίας με αφορολόγητο ποσό 30.000€ ή 6.000€ σε άλλες περιπτώσεις.

Ευχαριστούμε τον κο Στράτο Παραδιά για τη συνεργασία του για το άρθρο αυτό.
Ο κος Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος, είναι Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40685