Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης δε δεσμεύεται ως προς τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της άδειας του εργαζομένου.

Έχει την ευχέρεια να το καθορίζει ο ίδιος, σύμφωνα με το διευθυντικό του δικαίωμα ή και με από κοινού συμφωνία με τον εργαζόμενο.

Ωστόσο, από τη στιγμή που ο εργαζόμενος θα ζητήσει να λάβει την άδεια αναψυχής του, ο εργοδότης υποχρεούται να προσδιορίσει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αδείας μέσα σε δύο μήνες από το αίτημα του εργαζομένου.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr