Πλήθος λαθρεμπορικών και πλαστογραφικών πράξεων προέκυψαν σε έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας βαρυτελών οχημάτων που διενέργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο προέκυψε πλήθος λαθρεμπορικών και πλαστογραφικών πράξεων για πλέον των πενήντα (50) οχημάτων. Έχουν ήδη επιβληθεί και εισπραχθεί σε μεγάλο ποσοστό οι αναλογούντες διαφυγόντες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και πρόστιμα, ενώ είναι σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία.

Όπως επισημαίνει η ΓΓΔΕ στη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία των τελωνειακών και φορολογικών αρχών στην ανωτέρω περίπτωση, ήταν άμεση και αποτελεσματική, καθώς μετά τη διαπίστωση και πλήθους φορολογικών παραβάσεων, η ΕΛ.Υ.Τ. ενημέρωσε την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία κατόπιν ελέγχου καταλόγισε φόρους και πρόστιμα περί του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

8/12/2015
Πηγή : www.capital.gr