Σε λειτουργία η εφαρμογή για την δημιουργία αρχείων προς υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών 2015

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή του taxinet για τη δημιουργία αρχείων Υποβολής Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Επιλέγοντας την εφαρμογή “Βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα” στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εμφανίζονται οι εξής επιλογές
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορολογικό έτος 2015

Η υποβολή των δηλώσεων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Φορολογικό έτος 2015

Η υποβολή των δηλώσεων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.