2c978f4e748b42d0acfad22e7d297f48

Περί τα 3,5 δισ. απώλεσαν οι εξαγωγείς λόγω των capital controls

Δύο μονάδες του ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι στοίχισε στον κλάδο των εξαγωγών, επομένως και στη συνολική οικονομία, η επιβολή των capital controls από τέλη Ιουνίου μέχρι και τον Νοέμβριο του 2015. Πέρα από την καθαρή μείωση των εισπράξεων κατά 1,88 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο του 2015 σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο του 2014, υπολογίζεται ότι χάθηκαν άλλα 1,65 δισ. ευρώ, εάν ληφθεί υπόψη ότι υπό κανονικές συνθήκες, και με βάση τη δυναμική που υπήρχε έως τον Ιούνιο, τα έσοδα από τις εξαγωγές θα αυξάνονταν. Την ίδια ώρα, παραμένουν επαχθείς οι όροι των συναλλαγών ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους εμπορικούς εταίρους τους στο εξωτερικό, είτε οι τελευταίοι αποτελούν πελάτες είτε προμηθευτές.

Ειδικότερα, από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) επί των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εξαγωγές αγαθών (εξαιρουμένων των καυσίμων) εισέφεραν στο πρώτο 11μηνο του 2015 πρόσθετα 720 εκατ. ευρώ (4,6%), σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014, ενώ ο τουρισμός άλλα 770 εκατ. ευρώ (6%). Αντίθετα, οι εισπράξεις από πωλήσεις πλοίων μειώθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ (ή κατά 70,2%) και από μεταφορικό έργο, κυρίως λόγω καθίζησης των εισαγωγών, κατά 2,64 δισ. ευρώ (ή κατά 21,9%), ενώ τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 730 εκατ. ευρώ (ή κατά 18,1%).

Στο πρώτο εξάμηνο, ωστόσο, οι εισπράξεις αυξάνονταν με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν του ενδεκαμήνου, ενώ στην περίπτωση που κατέγραφαν μείωση, ο ρυθμός ήταν βραδύτερος από αυτόν που καταγράφεται στο ενδεκάμηνο. Ετσι, το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015, οι εξαγωγές των καυσίμων ήταν επίσης μειωμένες –λόγω και της υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου– κατά 25,2%, ελαφρώς λιγότερο σε σύγκριση με το 11μηνο. Τα έσοδα από τον τουρισμό σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση στο εξάμηνο (8,4%), ενώ η πιο εντυπωσιακή αλλαγή καταγράφεται στα έσοδα από μεταφορές, που ενώ ώς τα μέσα του προηγούμενου έτους αυξάνονταν με ρυθμούς της τάξης του 2,5%, στη συνέχεια κατακρημνίστηκαν (-21,9%). Αντίστοιχα, εντάθηκαν οι πιέσεις στα έσοδα από Λοιπές Υπηρεσίες (από -5,7% στο α΄ εξάμηνο, σε -18,1% στο 11μηνο του έτους). Εξαίρεση αποτελούν οι εξαγωγές αγαθών, ο ρυθμός αύξηση των οποίων ήταν μεγαλύτερος στο 11μηνο (4,6%) σε σύγκριση με το εξάμηνο (0,3%).

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ακόμα μία ζοφερή πραγματικότητα: οι ξένοι πελάτες των ελληνικών επιχειρήσεων καθυστερούν να πληρώσουν, διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και αδυνατούν να τους ασκήσουν πίεση. Μάλιστα, το 2015 παρέτειναν τον χρόνο εξόφλησης των Ελλήνων εξαγωγέων κατά 13 ημέρες σε σύγκριση με το 2014. Ετσι, στο 11μηνο του 2015 η αναλογία εισπράξεων προς δηλωμένες εξαγωγές διαμορφώθηκε στο 96,27%, έναντι 98,48% το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2014. Με άλλα λόγια, στο ενδεκάμηνο του 2015 η αξία των εξαγόμενων προϊόντων ήταν 23,6 δισ. ευρώ, όμως οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 22,7 δισ. ευρώ.

Το ακριβώς αντίστροφο ισχύει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με προμηθευτές από το εξωτερικό. Ειδικότερα, στο 11μηνο του 2015, οι Ελληνες εισαγωγείς είχαν καταβάλει ήδη 27,9 δισ. ευρώ για την προμήθεια προϊόντων από το εξωτερικό, όταν από τα Τελωνεία της χώρας έχουν περάσει στην Ελλάδα προϊόντα αξίας 20,32 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας τον βαθμό κάλυψης στο 137,35%. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους υπολογισμούς του ΠΣΕ, οι Ελληνες εισαγωγείς κλήθηκαν το 2015 να επισπεύσουν τις πληρωμές προς τους προμηθευτές κατά 9 ημέρες νωρίτερα σε σύγκριση με το 2014.

Πηγή: www.kathimerini.gr