889b144dbec74ecc644258a46c53c897_S
Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος θα επιμερίζεται σε έξι βασικούς τομείς – κεφάλαια
Σταθερό φορολογικό καθεστώς για επτά χρόνια θα απολαμβάνουν όλες οι νέες επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στη χώρα με μόνη και βασική προϋπόθεση το ύψος της επένδυσης να είναι άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων καινοτόμων διατάξεων ο νέος αναπτυξιακός νόμος ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και έχει λάβει την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου, με τον αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Σταθάκη, να είναι έτοιμος να φέρει το σχετικό νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Με στόχο την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι εταιρείες και οι επενδυτικοί όμιλοι του εσωτερικού και του εξωτερικού που θα δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας, θα απολαμβάνουν για επτά συνεχόμενα έτη σταθερό φορολογικό καθεστώς.
Θα υπόκεινται, δηλαδή, στο φορολογικό πλαίσιο που ίσχυε την ημέρα έναρξης του κύκλου εργασιών και δραστηριότητας ακόμα και αν στο μεσοδιάστημα αυτό υπάρξουν νέες ρυθμίσεις και αλλαγές προς το δυσμενέστερο.
Μάλιστα, εάν στο διάστημα της επταετίας το φορολογικό πλαίσιο γίνει ευνοϊκότερο γίνεται σαφές από το νομοσχέδιο ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις θα αφορούν και τις εταιρείες που έχουν εισέλθει επενδυτικά κάνοντας χρήση του συγκειμένου φορολογικού προνομίου.
Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί την αιχμή του δόρατος του νέου Αναπτυξιακού νόμου καθώς στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι αποτελεί βασικό επενδυτικό κίνητρο για τη προσέλκυση νέων μεγάλων επενδύσεων και κατ επέκταση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας.
Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη διάταξη του αναπτυξιακού νομοσχεδίου  «ισχυρή και αποστομωτική απάντηση» στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση πως δεν υπάρχει σταθερότητα στο φορολογικό καθεστώς και ως εκ τούτου ουδείς επιθυμεί να προχωρήσει σε επενδυτική δραστηριότητα στη Ελλάδα καθώς δεν «ξέρει τι του ξημερώνει».
Ο υπουργός Οικονομίας εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει «μίας πρώτης τάξεως προσκλητήριο μεγάλων επενδυτών» καθώς η επταετής φορολογική σταθερότητα των επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση της ευνοϊκής διάταξης θα τους δίνει αρκετό χρόνο ώστε να κάνουν απόσβεση κεφαλαίων, να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους και να προχωρήσουν ομαλά προς την φάση της κερδοφορίας.
Το νομοσχέδιο απεστάλη την Παρασκευή στους θεσμούς προκείμενου να πάρει το πράσινο φώς, με το υπουργείο Οικονομίας να εκφράζει την βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις ή αλλαγές.
Για αυτό άλλωστε έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να παρουσιαστεί συνολικά την ερχόμενη Τετάρτη σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης.
Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος θα επιμερίζεται σε έξι βασικούς τομείς- κεφάλαια και θα περιλαμβάνει μια σειρά από ευνοϊκές διατάξεις, φιλικές προς το επιχειρείν  όπως η απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης  επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύνδεση των υπαρχόντων και νέων επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το νέο ΕΣΠΑ, χρηματοδοτικά κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής και των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και σημαντικές φοροαπαλλαγές.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μια σειρά από κίνητρα  για την διατήρηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων, θα ενισχύει τη δημιουργία εξωστρεφών και καινοτόμων δυναμικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, ενώ περιέχει διάταξη για την αύξηση της συνεργασίας που θα επιδιωχθεί μέσω στήριξης συνεταιριστικών σχημάτων, επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, επιχειρηματικών συστάδων  (clusters).
Με άλλη διάταξη θα παρέχεται στήριξη των περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική, είτε λόγω μειονεκτικών γεωγραφικών συνθηκών (ορεινές, μικρές νησιωτικές κτλ.), είτε  λόγω συγκυριών γειτνίασης με χώρες που παρέχουν ιδιαίτερα χαμηλούς φορολογικούς, ασφαλιστικούς συντελεστές.
Ο επενδυτικός νόμος παρέχει ενισχύσεις κυρίως με τα κίνητρα της φοροαπαλλαγής και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης στο μεγαλύτερο μέρος των κλάδων της οικονομίας και σε μεγάλο εύρος επενδυτικών σχεδίων.
Το κίνητρο της επιχορήγησης θα παρέχεται και σε ειδικές κατηγορίες επενδύσεων όπως νεοσύστατες, καινοτόμες επιχειρήσεις, δικτυώσεις και συνέργειες ή σε ειδικές περιοχές όπως ορεινές, μικρά νησιά, και περιοχές με σημαντική μείωση πληθυσμού.
Επιπλέον το κίνητρο της φοροαπαλλαγής θα χορηγείται τμηματικά με την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών ενίσχυσης της Ε.Ε.
Μάλιστα με στόχο να μην υπάρξουν ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής θα είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της επιχορήγησης, καθώς τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% (με βάση υπολογισμού την σύγκριση της καθαρής παρούσας αξίας των δύο ειδών ενισχύσεων υπολογιζόμενης με προεξοφλητικό επιτόκιο, το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου) του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως οι καινοτόμες επενδύσεις, οι δικτυώσεις και συνέργειες και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στις ειδικά οριζόμενες περιοχές.
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού να εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο με ελάχιστα κριτήρια και ιδιαίτερα γρήγορες διαδικασίες αξιολόγησης και να λαμβάνουν φοροαπαλλαγές με διαδικασίες πιστοποίησης που περιλαμβάνουν διοικητικούς ελέγχους και επιτόπιους μόνο σε δειγματοληπτική βάση.Πρώτη ενημέρωση: 07:55, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Δ.Α.
www.bankingnews.gr