Με μειωμένο συντελεστή 4,5% θα φορολογηθούν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων θα έχει έκπτωση 50% του φορολογικού συντελεστή από το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.

■ Τι ισχύει με τον φορολογικό συντελεστή και τις φορολογικές ελαφρύνσεις

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης πως οι νέοι επιτηδευματίες ή οι νέες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τις παρακάτω φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

  • Μειώνεται κατά 50% και συγκεκριμένα στο 4,5 % ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας για τα 3 πρώτα χρόνια άσκησης της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο 27,5%, όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι  φορολογούμενοι  για τα 5 πρώτα χρόνια από την έναρξη επιτηδεύματος.
  • Οι υπόχρεοι μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή του ΦΠΑ εάν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα είναι μικρότερα των 10.000 ευρώ.
  • Κατά τη σύσταση της ατομικής επιχείρησης δεν απαιτείται ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο.